Θεραπεία Με Διοδικό Laser 1470nm

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Η θεραπεία με διοδικό Laser 1470 nm αποτελεί ένα επιπλέον επίτευγμα της σύγχρονης ιατρικής για την αντιμετώπιση ποικίλων πρωκτολογικών παθήσεων. Η πρόοδος της τεχνολογίας έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών μεθόδων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ελάχιστη επεμβατικότητα, προσφέροντας έτσι εξαιρετικά αποτελέσματα στον ασθενή με τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία.

  Τι είναι το Διοδικό Laser 1470nm;

  Το διοδικό Laser 1470 nm συνιστά έναν ημιαγωγό ο οποίος διοχετεύει και αποδίδει υψηλή ενέργεια Laser IR. Όταν τα στρώματα του ημιαγωγού συναντιούνται, οι φορείς φόρτισης συνδυάζονται και το ηλεκτρικό ρεύμα, μέσα από την ενέργεια του Laser, απελευθερώνεται με τη μορφή φωτονίων. Πρόκειται για μια επαναστατική μέθοδο, η οποία παρέχει στον χειρουργό πρόσβαση σε δυσπρόσιτες περιοχές, όπως π.χ. ανάμεσα σε δύο αιμορροΐδες ή πίσω από αιμορροϊδικούς όζους.

  Ανάλογα με την πρωκτολογική πάθηση, το διοδικό Laser 1470nm χρησιμοποιείται με την κατάλληλη τεχνική.

  Για την αντιμετώπιση της κύστης κόκκυγος το διοδικό laser 1470nm εφαρμόζεται με την τεχνική FiLaC κατά την οποία ειδική οπτική ίνα επιτρέπει την κυκλική διάχυση της ενέργειας, δηλαδή σε ένα εύρος 360⁰. Έτσι, επιτρέπεται η στόχευση της ακτινοβολίας στο εσωτερικό τμήμα της κύστης κόκκυγος με άμεσο αποτέλεσμα την εξάχνωση της κύστης μέσω της φωτοθερμικής διαδικασίας. Τα τοιχώματα καταστρέφονται και η βλάβη αποκαθίσταται ενώ οι γύρω ιστοί παραμένουν υγιείς.

  Στην περίπτωση βλαβών που προκαλούνται από τον ιό HPV, όπως είναι τα κονδυλώματα του πρωκτού, το διοδικό Laser 1470nm εφαρμόζεται με ίνα ευθείας βολής. Με αυτόν τον τρόπο οι βλάβες καυτηριάζονται και εξαλείφονται άμεσα, χωρίς να επηρεάζονται οι γειτονικοί ιστοί.

  Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται το Διοδικό Laser 1470nm;

  Το διοδικό Laser 1470nm εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπως οι παρακάτω:

  Θεραπεία Με Διοδικό Laser 1470nm – Πλεονεκτήματα

  Η χρήση του διοδικού Laser 1470nm για τη χειρουργική αντιμετώπιση πρωκτολογικών παθήσεων αποτελεί μια ιδιαίτερα εύκολη διαδικασία, η οποία δεν απαιτεί νοσηλεία. Ωστόσο, ο χειρουργός που τη διενεργεί πρέπει να διαθέτει κατάλληλη εξειδίκευση και εμπειρία για την ασφαλή έκβαση της διαδικασίας και την -κατά περίπτωση- ανταπόκριση σε ενδεχόμενες προκλήσεις.
  Ο Δρ Ιωάννης Δοντάς, εξειδικευμένος πρωκτολόγος – χειρουργός, με πολυετή εμπειρία στη διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπεία πρωκτολογικών παθήσεων, πραγματοποιεί τη συγκεκριμένη μέθοδο στην κλινική Laser Surgery, προσφέροντας εξαιρετικά αποτελέσματα στους ασθενείς.

  Μερικά από τα πλεονεκτήματα του διοδικού Laser 1470nm είναι τα εξής:

  • Η διαδικασία είναι ελάχιστα επεμβατική και συνεπώς δεν προκαλείται κάποιο δερματικό τραύμα για τη διενέργεια της επέμβασης.
  • Συνήθως ολοκληρώνεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (20-30 λεπτά περίπου).
  • Ο ασθενής επιστρέφει άμεσα στην καθημερινότητά του, ενώ μπορεί να συνεχίσει την εργασία του φυσιολογικά.
  • Δεν απαιτείται ιδιαίτερη μετεγχειρητική φροντίδα.
  • Δεν προκαλείται αιμορραγία ούτε πόνος (σε περίπτωση που ο ασθενής αισθανθεί πόνο, αυτός είναι καλά ανεκτός και ρυθμίζεται με παυσίπονα).
  • Δεν απαιτείται συρραφή.
  • Ο χρόνος ανάρρωσης είναι σχεδόν μηδενικός.
  • Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι άριστο, λόγω της απουσίας χειρουργικού τραύματος.
  • Οι πιθανότητες υποτροπής μειώνονται σημαντικά.

  Επικοινωνία Επικοινωνία