ΛΙΠΩΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Όλες οι παρακάτω φωτογραφίες από λιπώματα αποτελούν ιδιοκτησία της Laser Surgery. Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή και η χρησιμοποίησή τους χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη.