ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πυελικού εδάφους της Laser Surgery αποτελεί πρότυπο κέντρο αποκατάστασης των δυσλειτουργιών του Πυελικού εδάφους, καθώς είναι εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα Φυσικοθεραπείας τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στον εξειδικευμένο Φυσικοθεραπευτή Αδρασκέλα Αντώνιο να εκτελεί μία ενδελεχή και λεπτομερειακή αξιολόγηση, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα πλάνο αποκατάστασης με τα βέλτιστα θεραπευτικά οφέλη προς τον ασθενή. Στο κέντρο Φυσικοθεραπείας εφαρμόζονται όλοι οι πυλώνες της φυσικοθεραπείας του πυελικού εδάφους (Βιοανάδραση, Ηλεκτρικός Ερεθισμός, Μαγνητική Διέγερση, Ασκήσεις Kegel) ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε πάθησης αλλά και τις ανάγκες του κάθε ασθενούς εξατομικευμένα.

Οι παθήσεις που μπορούν να αντιμετωπισθούν στο Εξειδικευμένο Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πυελικού Εδάφους της Laser Surgery είναι οι παρακάτω: