Πρωκτοσκόπηση Υψηλής Ευκρίνειας

Πρωκτοσκόπηση Υψηλής Ευκρίνειας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Πρωκτοσκόπηση Υψηλής Ευκρίνειας – Γενικά

  Η πρωκτοσκόπηση υψηλής ευκρίνειας είναι μία διαγνωστική διαδικασία που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και εφαρμόζεται για την πρόληψη του καρκίνου του πρωκτού. Ο καρκίνος του πρωκτού οφείλεται σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών στη λοίμωξη με τον ιό HPV. Η λοίμωξη αυτή σε κάποιους ανθρώπους μπορεί να παρουσιαστεί με τη μορφή αλλοιώσεων στον πρωκτό που είναι προκαρκινικές. Αυτές οι αλλοιώσεις ονομάζονται δυσπλασίες και σε ένα 10-15% των περιπτώσεων μπορούν να εξελιχθούν σε διηθητικό καρκίνο του πρωκτού.

  Η πρωκτοσκόπηση υψηλής ευκρίνειας είναι μία πολύ εξειδικευμένη εξέταση που πραγματοποιείται από ελάχιστους ιατρούς σε όλο τον κόσμο. Έχει εφαρμογή κυρίως στις ΗΠΑ και σε λίγες χώρες της Ευρώπης, ενώ πρόσφατα ξεκίνησε να εφαρμόζεται και στην Ελλάδα.

  Ο Δρ. Ιωάννης Δοντάς είναι χειρουργός πρωκτολόγος και είναι από τους ελάχιστους ιατρούς στην Ελλάδα που εφαρμόζει τη συγκεκριμένη εξέταση. Το Νοέμβριο του 2018 συμμετείχε στο εξειδικευμένο σεμινάριο Πρωκτοσκόπησης Υψηλής Ευκρίνειας της Διεθνούς Εταιρείας Πρωκτικής Νεοπλασίας (International Anal Neoplasia Society) στο San Francisco. Το σεμινάριο αυτό ήταν αφιερωμένο στην διάγνωση και αντιμετώπιση των προκαρκινικών (HPV) βλαβών του πρωκτού σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

  Επίσης το Νοέμβριο του 2019 παρακολούθησε το 5ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Πρωκτοσκόπησης Υψηλής Ευκρίνειας που διοργανώθηκε από το Βρετανικό Οργανισμό για την Σεξουαλική Υγεία και τον HIV (British Association for Sexual Health and HIV – BASHH) και την Διεθνή Εταιρεία Πρωκτικής Νεοπλασίας (International Anal Neoplasia Society – IANS) και πραγματοποιήθηκε στο Homerton University Hospital του Λονδίνου. Το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι διαπιστευμένο από το Royal College of Physicians και από το National Institute for Health and Care Excellence της Αγγλίας.

   

  Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνεται η Πρωκτοσκόπηση Υψηλής Ευκρίνειας;

  Οι περιπτώσεις όπου πρέπει να διενεργείται η πρωκτοσκόπηση υψηλής ευκρίνειας είναι οι εξής:

  • Ασθενείς με παθολογική κυτταρολογική εξέταση του πρωκτού (Test Pap Πρωκτού).
  • Ασθενείς στους οποίους έχει ανευρεθεί κάποια ύποπτη βλάβη στον πρωκτό ή στο περιπρωκτικό δέρμα κατά τη διάρκεια της επισκόπησης του πρωκτού και της περιπρωκτικής χώρας. Αυτές μπορεί να είναι υπο ή υπέρχρωμες πλάκες, βλάβες που αιμορραγούν, ή άλλες βλάβες άγνωστης αιτιολογίας. Συνήθως είναι ψηλαφητές κατά τη διάρκεια της δακτυλικής εξέτασης του πρωκτού.
  • Στους ασθενείς με επιβεβαιωμένο καρκίνο του πρωκτού πρέπει να διενεργείται συχνός έλεγχος με πρωκτοσκόπηση υψηλής ευκρίνειας καθώς πολύ συχνά μαζί με την κύρια μάζα συνυπάρχουν και άλλες προκαρκινικές βλάβες στην περιοχή.
  • Ασθενείς με ενδοπρωκτικά ή περιπρωκτικά κονδυλώματα (κονδυλώματα πρωκτού).
  • Η πρωκτοσκόπηση υψηλής ευκρίνειας μπορεί να εφαρμοστεί και ως εξέταση πρόληψης σε ομάδες πληθυσμού που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να νοσήσουν από καρκίνο του πρωκτού. Αυτές είναι οι ομοφυλόφιλοι, οι οροθετικοί, οι μεταμοσχευμένοι, και οι γυναίκες με δυσπλασία ή καρκίνο τραχήλου μήτρας, κόλπου και αιδοίου.

  Πρωκτοσκόπηση Υψηλής Ευκρίνειας

  Πρωκτοσκόπηση Υψηλής Ευκρίνειας – Διαδικασία

  Κατά την πρωκτοσκόπηση υψηλής ευκρίνειας:

  1. Εισάγεται ένα πρωκτοσκόπιο μέσα στον πρωκτό,
  2. Οι ιστοί βάφονται με διάλυμα οξικού οξέος και
  3. Γίνεται εξέταση όλης της περιοχής μέσω ενός ειδικού μικροσκοπίου.

  Αυτή η διαδικασία παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης βλαβών που σχετίζονται με HPV μόλυνση (δυσπλασίες) καθώς αυτές οι βλάβες έχουν συνήθως κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που τις κάνουν αναγνωρίσιμες μετά τη χρώση με οξικό οξύ.

  Τα πιο σημαντικά από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

  • Η λευκάζουσα χροιά
  • Η αγγειακή στίξη
  • Η εικόνα μωσαϊκού
  • Οι άτυποι αγγειακοί σχηματισμοί
  • Οι εξελκώσεις και η πάχυνση του βλεννογόνου

  Επίσης για τον καλύτερο χαρακτηρισμό αυτών των βλαβών χρησιμοποιείται και η χρώση με διάλυμα Lugol (δοκιμασία Schiller). Εάν ανευρεθούν ύποπτες βλάβες λαμβάνονται τεμάχια τα οποία αποστέλλονται για ιστολογική εξέταση.

  Σε περίπτωση που η ιστολογική εξέταση αναδείξει κάποια προκαρκινική βλάβη (υψηλόβαθμη πλακώδη ενδοεπιθηλιακή βλάβη, HighGrade Squamous Intraepithelial Lesion, HSIL), τότε η πρωκτοσκόπηση υψηλής ευκρίνειας θα πρέπει να επαναληφθεί για να γίνει καυτηριασμός των βλαβών αυτών με Laser ή κάποια άλλη μορφή ενέργειας. Είναι σημαντικό καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης να γίνεται και φωτογραφική καταγραφή των βλαβών, όπως επίσης και πλήρης γραπτή περιγραφή των χαρακτηριστικών τους και της ακριβούς εντόπισής τους.

  Άλλες εξετάσεις, όπως η απλή πρωκτοσκόπηση, η ορθοσιγμοειδοσκόπηση και η κολονοσκόπηση, θεωρούνται πλέον ακατάλληλες για τη διάγνωση και θεραπεία των HPV βλαβών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι βλάβες αυτές στην πλειοψηφία τους είναι επίπεδες και έχουν το χρώμα του φυσιολογικού βλεννογόνου. Η πλέον εξειδικευμένη και κατάλληλη εξέταση που μπορεί να διαγνώσει τις βλάβες αυτές είναι η πρωκτοσκόπηση υψηλής ευκρίνειας. Αυτό οφείλεται στις χρώσεις του βλεννογόνου που γίνονται με οξικό οξύ και διάλυμα Lugol, αλλά και στη μεγάλη μεγέθυνση που επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικού μικροσκοπίου ή κολποσκοπίου.

  Πρωκτοσκόπηση Υψηλής Ευκρίνειας

  Πρωκτοσκόπηση Υψηλής Ευκρίνειας – Πλεονεκτήματα

  Η πρωκτοσκόπηση υψηλής ευκρίνειας συγκεντρώνει σειρά πλεονεκτημάτων όπως είναι:

  • Είναι ασφαλής.
  • Είναι ανώδυνη και αναίμακτη.
  • Είναι σύντομη, καθώς διαρκεί 20-30min.
  • Δεν χρειάζεται εντερική προετοιμασία.
  • Στους περισσότερους ασθενείς δεν χρειάζεται γενική αναισθησία. Αντιθέτως η συγκεκριμένη εξέταση μπορεί να διενεργηθεί με τοπική ή και χωρίς καθόλου αναισθησία.
  • Μπορεί να αναγνωρίσει προκαρκινικές βλάβες (δυσπλασίες) πρωκτού οι οποίες δεν είναι αναγνωρίσιμες με άλλες διαγνωστικές εξετάσεις.
  • Επιτρέπει τη λήψη βιοψιών, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.
  • Μπορεί να επαναληφθεί όποτε χρειαστεί. Με την τήρηση του ιατρικού αρχείου είναι πολύ εύκολο να περιγραφούν οι βλάβες ως προς τα ενδοσκοπικά τους χαρακτηριστικά, αλλά και ως προς την εντόπισή τους.
  • Η πιθανότητα επιπλοκών (αιμορραγία, λοίμωξη, στένωση πρωκτού) μετά την πρωκτοσκόπηση υψηλής ευκρίνειας είναι πολύ μικρή.

   

  Επικοινωνία Επικοινωνία