Πώς Πραγματοποιείται Η Διάγνωση Της Κύστης Κόκκυγος;

Πώς Πραγματοποιείται Η Διάγνωση Της Κύστης Κόκκυγος;

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Η διάγνωση της κύστης κόκκυγος πραγματοποιείται από εξειδικευμένο χειρουργό-πρωκτολόγο ακολουθώντας μια ολοκληρωμένη διαδικασία αξιολόγησης των συμπτωμάτων. Ο γιατρός, διαθέτοντας την κατάλληλη κατάρτιση, εμπειρία αλλά και τον απαραίτητο εξοπλισμό, θα εκτιμήσει τη βλάβη, ενώ θα αποκλείσει άλλες παθήσεις με παρόμοια συμπτωματολογία, θέτοντας έτσι την τελική διάγνωση.

  Με ποιες παθήσεις ομοιάζει η Κύστη Κόκκυγος;

  Σε κάποιες περιπτώσεις, τα συμπτώματα της κύστης κόκκυγος μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένη διάγνωση, καθώς η κύστη κόκκυγος συχνά ομοιάζει με τις παρακάτω παθήσεις:

  Είναι, λοιπόν, σαφές ότι ο γιατρός που θα διενεργήσει τη διαγνωστική διαδικασία θα πρέπει να έχει εξειδίκευση ώστε να είναι σε θέση να διακρίνει την κάθε πάθηση και να οδηγήσει σε μια τεκμηριωμένη διάγνωση, καθώς η κάθε μία από αυτές τις παθήσεις αντιμετωπίζεται εντελώς διαφορετικά.

  Κύστη Κόκκυγος – Πώς πραγματοποιείται η διάγνωση;

  Συνήθως η διάγνωση της κύστης κόκκυγος είναι κλινική. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται από τον ίδιο το γιατρό με επισκόπηση της περιοχής του κόκκυγα. Κάποιες φορές, ο γιατρός μπορεί να χρειαστεί να διεκβάλει μέσα από τα συρίγγια ένα ειδικό εργαλείο που ονομάζεται μήλη, με σκοπό τον έλεγχο και τη χαρτογράφηση της κύστης.

  Ωστόσο, ορισμένες φορές, η διάγνωση της κύστης κόκκυγος μπορεί να είναι αρκετά έως ιδιαίτερα δύσκολη. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκαία η διενέργεια συγκεκριμένων απεικονιστικών εξετάσεων, όπως είναι:

  • Το υπερηχογράφημα
  • Η αξονική τομογραφία
  • Η μαγνητική τομογραφία της περιοχής

  Διάγνωση Κύστης Κόκκυγος – Απεικονιστικές Εξετάσεις

  Ο υπέρηχος αποτελεί μια εξέταση σύντομη και με χαμηλό κόστος. Όμως, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως η συγκεκριμένη εξέταση για να εκτελεστεί απαιτεί εμπειρία από τον γιατρό. Η αξιολόγηση των διαφόρων εικόνων που προσφέρει ο υπέρηχος εξαρτάται αποκλειστικά από τον εξεταστή που την διενεργεί, καθώς δεν είναι δυνατό να την πραγματοποιήσει κάποιος άλλος σε δεύτερο χρόνο.

  Αντίθετα, η αξονική τομογραφία και η μαγνητική τομογραφία μπορούν να αξιολογηθούν και από τρίτο άτομο, πέραν του εξεταστή που τις διενεργεί, και η διάγνωση να γίνει εξ αποστάσεως.

  Διάγνωση Κύστης Κόκκυγος – Χρήση Ενδοσκοπίου Για Διαφοροδιάγνωση

  Σε σπάνια περιστατικά, όταν υπάρχει διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα, μπορεί να κριθεί αναγκαία η χρήση μικρού ενδοσκοπίου, το οποίο εισάγεται μέσα από τα συρίγγια της κύστης. Με αυτόν τον τρόπο, ο γιατρός αποκτά άμεση οπτική επαφή με το εσωτερικό της περιοχής, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να διακρίνει την ανατομία της κύστης, καθώς και των συνοδών συριγγίων, ενώ μπορεί να διευκρινίσει εάν υπάρχουν τρίχες στο εσωτερικό της κύστης.

  Κύστη Κόκκυγος – Βασικές Πληροφορίες

  • Η κύστη κόκκυγος είναι αποτέλεσμα διείσδυσης των τριχών μέσα στο δέρμα.
  • Παρουσιάζεται πιο συχνά σε άτομα με αυξημένη τριχοφυΐα και ηλικιακού εύρους 15 έως 30 ετών.
  • Σε σχέση με τις γυναίκες, οι άντρες έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν κύστη κόκκυγος (αναλογία 3:1).
  • Η πάθηση μπορεί να προληφθεί με πρακτικές όπως είναι η καλή υγιεινή της περιοχής, η μείωση του σωματικού βάρους, η αποφυγή πολύωρης καθιστικής θέσης.
  • Ανάλογα με τα συμπτώματα, προσδιορίζεται και η φάση της κύστης κόκκυγος. Στη χρόνια φάση η διόγκωση είναι ήπια, ο ασθενής μπορεί να αισθάνεται πόνο στην ουρά κατά το κάθισμα και συχνά εκκρίνεται υγρό. Η οξεία φάση χαρακτηρίζεται από δημιουργία αποστήματος η οποία εμφανίζει ερυθρότητα, διόγκωση και προκαλεί έντονο πόνο, ενώ παράλληλα μπορεί να εκρέει και πυώδες υγρό.

  Διάγνωση Κύστης Κόκκυγος & Θεραπεία

  Η διάγνωση της κύστης κόκκυγος θα προσδιορίσει και τη φάση στην οποία βρίσκεται η πάθηση, δίνοντας έτσι την κατεύθυνση για την κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση.

  Όταν βρίσκεται σε οξεία φάση, η κύστη κόκκυγος αντιμετωπίζεται με διάνοιξη του αποστήματος που έχει δημιουργηθεί και παροχέτευση του υγρού που εμπεριέχει. Ο εξειδικευμένος πρωκτολόγος, Δρ Ιωάννης Δοντάς, εφαρμόζει την τεχνική LAD (Laser Abscess Drainage) στην κλινική Laser Surgery με εξαιρετικά αποτελέσματα. Η διαδικασία δεν ξεπερνά τα 10 λεπτά και ο ασθενής μπορεί άμεσα να συνεχίσει τις καθημερινές του ασχολίες.

  Στη χρόνια φάση της κύστης κόκκυγος κρίνεται απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση. Ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός της Laser Surgery, σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία και  την εξειδικευμένη κατάρτιση του Δρ. Ιωάννη Δοντά, εξασφαλίζουν την άριστη εφαρμογή των δύο πιο εξελιγμένων τεχνικών για την αντιμετώπιση της κύστης κόκκυγος. Πρόκειται για την τεχνική LaPSiT με τη χρήση διοξειδίου του άνθρακα και την τεχνική FiLaC όπου πραγματοποιείται φωτοπηξία επιτυγχάνοντας έτσι την εξάχνωση της κύστης ενδοσκοπικά.
  Οι επαναστατικές αυτές τεχνικές είναι ελάχιστης επεμβατικότητας και δεν απαιτούν νοσηλεία ενώ διαρκούν περίπου 15-20 λεπτά. Η αιμορραγία είναι ελάχιστη έως μηδενική και ο ασθενής επιστρέφει στην εργασία και καθημερινότητά του αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

  Επικοινωνία Επικοινωνία