Η Εμπειρία μας με το Διοδικό Laser GBOX

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Πέρασαν ήδη 5 χρόνια συνεργασίας μας με την εταιρεία AlphaMed, η οποία μας παρέχει το διοδικό Laser GBOX του διεθνούς οίκου GIGAA LASER. Το συγκεκριμένο Laser εκπέμπει στα 1470nm και συνδέεται με οπτικές ίνες κωνικής, ευθείας ή κυκλοτερούς εκπομπής ενέργειας, ανάλογα με την πάθηση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός είναι απαραίτητος για το χειρουργό-πρωκτολόγο. Επίσης οι αντιπρόσωποι της εταιρείας AlphaMed είναι πολύ συνεργάσιμοι, επιβοηθητικοί και τους διακρίνει υψηλό επίπεδο κατάρτισης και επαγγελματισμού.

  Οι παθήσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν με το συγκεκριμένο εξοπλισμό είναι οι εξής:

  Ο Διευθυντής της Laser Surgery Δρ. Ιωάννης Δοντάς έχει μείνει απόλυτα ικανοποιημένος τόσο από τη συνεργασία με την εταιρεία AlphaMed, όσο και από αυτό καθαυτό το διοδικό Laser GBOX, καθώς πρόκειται για ένα μηχάνημα υψηλής τεχνολογίας, το οποίο συνοδεύεται από ποιοτικές οπτικές ίνες όλων των κατηγοριών. Το ανωτέρω Laser διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Μεγάλη ακρίβεια στις τομές ιστών
  • Εξαιρετική δυνατότητα καυτηριασμού, χωρίς την ανάγκη χρήσης της διαθερμίας
  • Δυνατότητα αποθήκευσης και επαναχρησιμοποίησης των παραμέτρων για διάφορες θεραπευτικές τεχνικές
  • Έγχρωμη οθόνη αφής
  • Είναι αυτάρκες για όλες τις προαναφερθείσες παθήσεις

  Μέχρι στιγμής ο Δρ. Ιωάννης Δοντάς έχει χειρουργήσει χιλιάδες ασθενείς με το συγκεκριμένο εξοπλισμό της GIGAA LASER, με θεαματικά αποτελέσματα στη μέγιστη πλειοψηφία των ασθενών.

  Για να ρωτήσετε για το πρόβλημά σας ή για να κλείσετε ραντεβού με τον Δρ. Ιωάννη Δοντά καλέστε στο:

  6986030811