Κύστη κόκκυγος: Είναι απαραίτητη η ιστολογική εξέταση;

Η κύστη κόκκυγος είναι μία πολύ συνηθισμένη πάθηση που συνήθως εντοπίζεται στη γλουτιαία σχισμή, δηλαδή τη σχισμή που βρίσκεται ανάμεσα στους δύο γλουτούς. Η χειρουργική επέμβαση είναι η θεραπεία εκλογής με διάφορες τεχνικές να έχουν προταθεί για την αντιμετώπιση της πάθησης και την πρόληψη της υποτροπής.

Το ποσοστό της κακοήθους εξαλλαγής σε περιπτώσεις χρόνιας κύστης κόκκυγος είναι πολύ μικρό (0,1%). Σύμφωνα με μελέτες, οι περισσότεροι ασθενείς με καρκίνο που εξορμάται από την κύστη κόκκυγος είναι άνω των 50 ετών και είχαν την κύστη για τουλάχιστον 2 δεκαετίες. Τα ανωτέρω δεδομένα συνηγορούν υπέρ της διενέργειας ιστολογικής εξέτασης της κύστης κόκκυγος μόνο σε συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα ασθενών που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν άτυπη ή ύποπτη εικόνα της κύστης, άτομα με ηλικία άνω των 50 ετών και ύπαρξη της κύστης κόκκυγος για πολλά χρόνια.

Σε μελέτη που διενεργήθηκε πρόσφατα για αυτό το σκοπό μελετήθηκαν 320 παρασκευάσματα από εκτομές κύστης κόκκυγος και δεν ανευρέθηκε καμία περίπτωση κακοήθειας. Η τελευταία διαπίστωση ίσχυε για όλες τις ηλικίες ασθενών που μελετήθηκαν.

Εξάλλου την τελευταία δεκαετία έχει αρχίσει να εγκαταλείπεται η αφαίρεση της κύστης κόκκυγος σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών, λόγω της μεγάλης ταλαιπωρίας που έχει μετεγχειρητικά. Αντί αυτής εφαρμόζεται πολύ συχνά η εξάχνωση της κύστης κόκκυγος με διοδικό Laser. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε αυτούς τους ασθενείς να μην υπάρχει ιστολογικό παρασκεύασμα, καθώς δεν εκτελείται καμία αφαίρεση ιστού. Επομένως εκ των πραγμάτων σε ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών πλέον δεν υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί ιστολογική εξέταση λόγω της φύσης της επέμβασης που πραγματοποιείται. Αλλά και στους ασθενείς στους οποίους γίνεται εκτομή, δεν υπάρχει ανάγκη για ιστολογική εξέταση της κύστης, παρά μόνο όταν υπάρχουν τα κατωτέρω κριτήρια:

  • Ευρήματα ύποπτα για κακοήθεια ή κάποια άλλη πάθηση
  • Ύπαρξη της κύστης για αρκετά χρόνια (τουλάχιστον 20)
  • Ηλικία άνω των 50 ετών

Για να ρωτήσετε για το πρόβλημά σας ή για να κλείσετε ραντεβού με τον Δρ. Ιωάννη Δοντά καλέστε στο:

6986030811