Χαλάρωση σφιγκτήρα πρωκτού

Τι είναι η χαλάρωση σφιγκτήρα πρωκτού;

Σύμφωνα με τον ΧειρουργόΠρωκτολόγοΣτρατιωτικό Ιατρό Δρ. Ι. Δοντά, χαλάρωση σφιγκτήρα πρωκτού ονομάζεται η κατάσταση κατά την οποία οι ανατομικές δομές που υποστηρίζουν το ορθό αλλά και όλο το περίνεο (πυελικό έδαφος) χαλαρώνουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το τελικό τμήμα του εντέρου (ορθού) να προβάλλει από τον πρωκτό (πρόπτωση ορθού).

Η πάθηση εμφανίζεται και στα 2 φύλα, ωστόσο στην περίπτωση της γυναίκας ενδέχεται το ορθό να προβάλλει και μέσα από τον κόλπο. Η χαλάρωση σφιγκτήρα πρωκτού και κατ’ επέκταση η προβολή του ορθού μέσα από τον πρωκτό, μπορεί είναι μια μόνιμη κατάσταση ή να προκαλείται κατά τη διάρκεια της κένωσης και να επανέρχεται μόνη της. Αν και δεν είναι συχνή πάθηση, δυσκολεύει αρκετά τη ζωή των ασθενών, καθώς μπορεί να συνοδευτεί και από ακράτεια κοπρώνων.

Χαλάρωση σφιγκτήρα πρωκτού: Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου και ποια τα συμπτώματα;

Μεταξύ των παραγόντων που ευνοούν τη χαλάρωση σφιγκτήρα πρωκτού συγκαταλέγονται οι εξής:

 • Δυσκοιλιότητα
 • Διάρροια
 • Χρόνιος Βήχας
 • Εγκυμοσύνη
 • Ηλικία
 • Ψυχικές διαταραχές
 • Προηγούμενη επέμβαση στην περιοχή (συνήθως γυναικολογική)
 • Νευρολογικές παθήσεις.

Όσον αφορά τα συμπτώματα που εμφανίζουν οι ασθενείς με χαλάρωση σφιγκτήρα πρωκτού, έχουν εντοπιστεί τα ακόλουθα:

 • Προβολή ορθού έξω από τον πρωκτό ή αλλιώς πρόπτωση ορθού (Σε αρχικό στάδιο αυτό γίνεται κατά την κένωση και ανατάσσεται χωρίς βοήθεια αλλά στην πορεία επανέρχεται μόνο μέσω των δακτύλων, έως ότου να προβάλλει μονίμως)
 • Αίσθημα πρηξίματος ή ξένου σώματος (ψηλαφητή μάζα) στην περιοχή
 • Αίσθημα ατελούς κένωσης και τεινεσμός (οφείλονται στην απόφραξη του αυλού του ορθού από το εγκολεαζόμενο τμήμα του)
 • Δυσκοιλιότητα (αποφρακτική δυσχεσία)
 • Χαλάρωση σφιγκτήρων (ακράτεια κοπράνων)
 • Αιμορραγία κατά την κένωση
 • Αίσθηση άλγους στην περιοχή.

Χαλάρωση σφιγκτήρα πρωκτού: Πως γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση πραγματοποιείται με τη λήψη του ιστορικού και την κλινική εξέταση του ασθενούς. Ένας έμπειρος Πρωκτολόγος  με τη βοήθεια της δακτυλικής εξέτασης θα ελέγξει την ακεραιότητα των σφιγκτήρων, την ύπαρξη άλλης παθολογίας του πρωκτικού σωλήνα, ή άλλης συνοδού παθολογίας του περινέου. Σε αυτό το στάδιο και για την εγκυρότερη διάγνωση είναι σημαντικό ο ασθενής να μιμηθεί την προσπάθεια αφόδευσης.

Στις επιπλέον εξετάσεις που συνίστανται να γίνουν είναι και η κολονοσκόπηση, ώστε να αποκλειστούν άλλες παθολογικές καταστάσεις του εντέρου. Συνίσταται επίσης και η κλασσική ή μαγνητική (MRI) αφοδευσιογραφία η οποία επιβεβαιώνει ή όχι την ύπαρξη άλλων ανατομικών ανωμαλιών του πυελικού εδάφους όπως ορθοκήλη, εντεροκήλη και κυστεοκήλη. Ομοίως, η μελέτη της φυσιολογίας του πυελικού εδάφους η οποία περιλαμβάνει την μανομετρία, το διορθικό υπερηχογράφημα και την PNTML (pudendal nerve terminal motor latency), θεωρούνται απαραίτητες σε ασθενείς με πρόπτωση που συνοδεύεται από ακράτεια ή σε ασθενείς με συνυπάρχουσες γυναικολογικές κακώσεις. Τέλος, η μέτρηση του χρόνου διάβασης του εντέρου είναι μία εξέταση που εφαρμόζεται σε κάποιους ασθενείς προκειμένου να εκτιμηθεί η βαρύτητα της δυσκοιλιότητας.

Πως θεραπεύεται η χαλάρωση σφιγκτήρα πρωκτού;

Σε αρχικό στάδιο η θεραπεία για τη χαλάρωση σφιγκτήρα πρωκτού είναι συντηρητική. Ο Πρωκτολόγος θα αντιμετωπίσει τη διάρροια ή τη δυσκοιλιότητα μέσω της διατροφής. Παράλληλα, θα προτείνει και την ενδυνάμωση των μυών του πυελικού εδάφους (ασκήσεις Kegel) και φυσικοθεραπεία του πυελικού εδάφους. Σημειώνεται πως η συντηρητική αγωγή δεν προτείνεται σε περιπτώσεις όπου η χαλάρωση είναι μεγάλη.

Καθώς η πάθηση προοδευτικά επιδεινώνεται, η χειρουργική επέμβαση θα δώσει εκ των πραγμάτων τη λύση. Η επέμβαση διενεργείται είτε διακοιλιακά (τομές στο κοιλιακό τοίχωμα), είτε περινεϊκά (μέσα από το πυελικό έδαφος). Τον τρόπο τον επιλέγει ο Πρωκτολόγος εφόσον εκτιμήσει το περιστατικό και λοιπούς παράγοντες όπως η ηλικία και η ευρύτερη υγεία του ασθενούς.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χαλάρωση σφιγκτήρα πρωκτού επικοινωνήστε με τον Χειρουργό – Πρωκτολόγο – Στρατιωτικό Ιατρό Δρ. Ι. Δοντά. Στην κλινική Laser Surgery, την οποία και διευθύνει, διενεργούνται οι απαραίτητες εξετάσεις με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα. Η πολυετής του εμπειρία και η διαρκής του ενημέρωση σε θέματα πρωκτολογικής φύσης τον καθιστούν αρμόδιο για τη διενέργεια οποιασδήποτε θεραπείας με αποτελεσματικότητα.