Κύστη Κόκκυγος Υποτροπή: Στρατηγικές Μείωσης

Η κύστη κόκκυγος είναι μία πάθηση που επηρεάζει πάρα πολλούς ανθρώπους προκαλώντας ενόχληση. Πολύ συχνά απαιτεί τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης για να διορθωθεί. Και ενώ η χειρουργική διόρθωση της κύστης κόκκυγος αποτελεί μία παρέμβαση που μπορεί να προσφέρει ανακούφιση στους πάσχοντες, η υποτροπή της κύστης κόκκυγος αποτελεί ένα συχνό αίτιο ανησυχίας τόσο για τους θεράποντες ιατρούς, όσο και για τους ασθενείς. Σε αυτό το άρθρο θα συζητήσουμε για την υποτροπή της συγκεκριμένης πάθησης, τα αίτιά της και θα διερευνήσουμε χειρουργικές τεχνικές καθώς και άλλες στρατηγικές πρόληψής της.

Η κύστη κόκκυγος αποτελεί μία μικρή ή μεγαλύτερη περιοχή που σχηματίζεται κάτω από το δέρμα, τυπικά στη βάση της σπονδυλικής στήλης, ακριβώς στο σημείο που βρίσκεται το οστό του κόκκυγα (ουρά). Μπορεί να είναι ασυμπτωματική, αλλά μπορεί να προκαλεί και συμπτώματα όπως πόνος στην ουρά, οίδημα (πρήξιμο), ερυθρότητα και εκροή πυώδους υγρού ή αίματος. Οφείλεται στην εισχώρηση των τριχών μέσα στο δέρμα της περιοχής και μπορεί να οδηγήσει σε υποτροπιάζουσες λοιμώξεις και αποστήματα. Για αυτούς τους λόγους συνιστάται η αντιμετώπισή της.

Η πρόκληση της Υποτροπής

Η υποτροπή της κύστης κόκκυγος μετά από χειρουργική αντιμετώπισή της είναι μία ανησυχητική εξέλιξη τόσο για τους ασθενείς, όσο και για τους θεράποντες ιατρούς. Μετά από μία χειρουργική επέμβαση για κύστη κόκκυγος οι ασθενείς ελπίζουν ότι θα βρουν μία μόνιμη λύση στο πρόβλημα. Εντούτοις, το ποσοστό υποτροπής μπορεί να ανέλθει έως και στο 30% και αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η χειρουργική τεχνική που χρησιμοποιήθηκε και η συμμόρφωση του ασθενούς με τις μετεγχειρητικές οδηγίες που θα τους δοθούν από τους θεράποντες ιατρούς.

Παράγοντες που Επηρεάζουν την Υποτροπή

Το ποσοστό υποτροπής της κύστης κόκκυγος μπορεί να έχει μεγάλη διακύμανση ανάμεσα στις διάφορες ομάδες πληθυσμού. Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την πιθανότητα επανεμφάνισης της κύστης μετά από χειρουργική αντιμετώπισή της. Οι πιο σημαντικοί από αυτούς είναι οι εξής:

 • Κακή υγιεινή της περιοχής
 • Παρουσία τριχών στην ευρύτερη περιοχή του κόκκυγα
 • Παχυσαρκία
 • Έλλειψη άσκησης
 • Παρατεταμένο κάθισμα και πίεση της κοκκυγικής περιοχής
 • Πλημμελής μετεγχειρητική παρακολούθηση
 • Λανθασμένος τρόπος μετεγχειρητικών αλλαγών
 • Εγγενής τάση του οργανισμού να σχηματίζει κοκκιώματα κατά τη φάση της μετεγχειρητικής περιόδου

Μετεγχειρητική Φροντίδα & Στρατηγικές Πρόληψης

 • Υγιεινή της περιοχής: Η διατήρηση της κατάλληλης υγιεινής στην χειρουργημένη περιοχή είναι κρίσιμης σημασίας για τη σωστή επούλωση του τραύματος και την πρόληψη της επανεμφάνισης της κύστης. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν σωστά για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να περιποιούνται και να καθαρίζουν το σημείο της επέμβασης μετεγχειρητικά, έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος λοίμωξης.
 • Αποτρίχωση: Η αφαίρεση των τριχών είναι απαραίτητη προκειμένου να μην υπάρχει στην περιοχή το αίτιο στο οποίο οφείλεται ο σχηματισμός της κύστης κόκκυγος, που στους περισσότερους ασθενείς είναι οι τρίχες. Για δασύτριχα άτομα που είναι επιρρεπή στην επανεμφάνιση της κύστης, η αποτρίχωση με Laser είναι η καλύτερη επιλογή πρόληψης.
 • Αλλαγές στον τρόπο ζωής: Παράγοντες όπως η αποφυγή παρατεταμένου καθίσματος, η φυσική δραστηριότητα, μία ισορροπημένη διατροφή καθώς και η απώλεια βάρους μπορούν να παίξουν το ρόλο τους στην πρόληψη της συγκεκριμένης πάθησης.
 • Μετεγχειρητική παρακολούθηση: Είναι πολύ σημαντική μετά από οποιαδήποτε επέμβαση για κύστη κόκκυγος, καθώς εξασφαλίζει την ομαλή επούλωση του τραύματος και μειώνει σημαντικά την πιθανότητα υποτροπής. Κατά τη διάρκεια της μετεγχειρητικής περιόδου θα πρέπει ο χειρουργός να ελέγξει ότι η επούλωση του τραύματος βαίνει όπως αναμένεται. Αλλιώς θα πρέπει να προβεί στις κατάλληλες παρεμβάσεις (τρίψιμο του τραύματος, καυτηριασμός κοκκιωμάτων, διάσπαση ψευδών ιστικών γεφυρών κλπ) προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και σωστή επουλωτική πορεία.

Χειρουργικές Τεχνικές Μείωσης της Υποτροπής

Όλες οι χειρουργικές τεχνικές που εφαρμόζονται στην κύστη κόκκυγος έχουν μικρότερες ή μεγαλύτερες πιθανότητες επανεμφάνισης. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες μέθοδοι αντιμετώπισης που υπερέχουν από άποψη ποσοστού υποτροπής. Αυτές είναι οι εξής:

 • Limberg Flap: Παλαιά τεχνική όπου αφαιρείται η κύστη με τα συρίγγιο στο σύνολό τους και στη συνέχεια μετατίθεται ένα τμήμα παρακείμενου ιστού το οποίο χρησιμοποιείται για τη σύγκλειση του τραύματος. Η συγκεκριμένη τεχνική βοηθάει στο να σχηματιστεί ένα πολύ καλά αιματούμενο τμήμα ιστού, γεγονός το οποίο αποτρέπει την κύστη από το να ξανασυμβεί.
 • Επέμβαση Bascom: Μία άλλη χειρουργική επιλογή είναι η επέμβαση κατά Bascom όπου αφαιρείται το πάσχον τμήμα και αναμορφώνεται το τραύμα έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο νεκρός χώρος. Σε διάφορες μελέτες σχετίζεται με μικρή πιθανότητα υποτροπής σε σχέση με άλλες πιο παραδοσιακές τεχνικές.
 • Τεχνική LaPSiT: Η αφαίρεση της κύστης με χειρουργικό Laser διοξειδίου του άνθρακα (Laser CO2) αποτελεί μία σύγχρονη τεχνική, η οποία είναι αναίμακτη, ανώδυνη και με ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό υποτροπής. Πολύ σημαντική σε αυτή τη διαδικασία είναι η πείρα του χειρουργού καθώς και η προσήλωση του ασθενούς στις μετεγχειρητικές οδηγίες, καθώς η μετεγχειρητική φροντίδα είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή έκβαση της επέμβασης.
 • Τεχνική FiLaC: Και αυτή η τεχνική εκτελείται με ενδοσκοπικό διοδικό Laser χωρίς καμία αφαίρεση ιστών. Η τεχνική είναι επίσης ανώδυνη και αναίμακτη, έχοντας όμως ελαφρώς μεγαλύτερο ποσοστό υποτροπής σε σχέση με τη μέθοδο LaPSiT.

Η κύστη κόκκυγος αποτελεί ένα πρόβλημα που απαιτεί θεραπεία. Και ενώ η αντιμετώπισή της μπορεί να είναι μία πρόκληση τόσο για τον θεράποντα ιατρό όσο και για τον ασθενή, οι χειρουργικές τεχνικές και οι μετεγχειρητικές στρατηγικές που προαναφέρθηκαν προσφέρουν ελπίδα προς την κατεύθυνση της μείωσης της υποτροπής της κύστης κόκκυγος. Οι ασθενείς, οι συγγενείς τους και οι θεράποντες ιατροί θα πρέπει να συνεργαστούν με σκοπό την επίτευξη αυτού του στόχου, με τελικό σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Ο Δρ. Ιωάννης Δοντάς είναι Χειρουργός – Πρωκτολόγος – Στρατιωτικός Ιατρός και έχει εμπειρία επιτυχούς αντιμετώπισης χιλιάδων περιστατικών κύστης κόκκυγα. Εάν έχετε χειρουργηθεί και παρουσιάζετε υποτροπή της κύστης κόκκυγος κλείστε ένα ραντεβού για να εξεταστείτε και για να χαράξετε μαζί με το γιατρό ένα πλάνο επιτυχούς θεραπευτικής αντιμετώπισης του προβλήματός σας.