ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Ασφαλιστικά ταμεία

Όλα τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία έχουν καθορίσει ένα όριο (πλαφόν), πέραν του οποίου δεν καλύπτουν τον ασθενή. Είναι λοιπόν χρήσιμο, ο ασθενής να γνωρίζει ποιο είναι αυτό το όριο και τι αποζημιώνει. Τα περισσότερο δημόσια ταμεία καλύπτουν, ανάλογα με το είδος της κάθε επέμβασης, τα υλικά που θα χρειαστούν, όπως για παράδειγμα εμφυτεύματα, αλλά και το κόστος των ειδικών εργαλείων, όπως συσκευές laser, ψαλίδι υπερήχων κ.α.

Οι κλινικές που συνεργάζονται με δημόσια ταμεία (ΕΟΠΠΥ, τραπεζών, ΔΕΚΟ) υπολογίζουν αυτόματα και σε συνεργασία με αυτά, το κόστος νοσηλείας του κάθε ασθενή ανάλογα με το ταμείο του, χωρίς να χρειαστεί ο ασθενής να καταβάλει κόπο ή να σπαταλήσει χρόνο για αυτή τη διαδικασία.

Στην περίπτωση ιδιωτικής ασφάλισης, εάν ο ασφαλισμένος καλύπτεται 100% από αυτήν, τότε δε χρειάζεται να καταβάλει επιπλέον χρήματα. Εάν η κλινική συνεργάζεται με την εταιρεία ιδιωτικής ασφάλισης του ασφαλισμένου, πληρώνεται απευθείας από αυτήν, χωρίς να χρειαστεί να καταβληθούν χρήματα από τον ασθενή. Εάν η κάλυψη είναι μικρότερη του 100%, τότε η κλινική διερευνά εάν υπάρχει και συμπληρωματικό δημόσιο ταμείο και ανάλογα καλύπτει το επιπλέον κόστος από αυτό. Σε κάθε περίπτωση, πριν από κάθε επέμβαση, ο ασθενής πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με το ειδικό τμήμα της κλινικής και να δηλώσει τις ασφαλιστικές του καλύψεις (δημόσιες και ιδιωτικές).

Τι περιλαμβάνει το κόστος μίας επέμβασης

Το κόστος μίας επέμβασης εξαρτάται από το είδος και τη βαρύτητά της και από τα εργαλεία και τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη διενέργειά της. Επιπλέον, συνυπολογίζεται η αμοιβή του γιατρού και των συνεργατών του (βοηθού και αναισθησιολόγου).

Το κόστος της νοσηλείας στο σύνολό του συνυπολογίζεται από τις ημέρες της νοσηλείας, το δωμάτιο της νοσηλείας, τον προεγχειρητικό διαγνωστικό, εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο και τη μετεγχειρητική δαπάνη (φάρμακα, υλικά, κ.ά.).