ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

3/2006-σήμερα: Καθηγητής Α΄ Βοηθειών της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας.

14-16/5/2010: Εκπαιδευτής στο Σεμινάριο Ανανηπτών στην Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής (Advanced Cardiac Life Support, eACLS). Διοργάνωση : Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το σεμινάριο έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑΝ) του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) και από το American College of Emergency Physicians (ACEP). 20 μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας. Διάρκεια σεμιναρίου: 20 ώρες.

6/3/2010: Εκπαιδευτής στο Σεμινάριο Ανανηπτών στη «Βασική Υποστήριξη της Ζωής και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό» στα πλαίσια των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας (25η σειρά σεμιναρίων – Χρονική περίοδος 2010). Διοργάνωση : Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ), Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. Το Σεμινάριο έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑΝ) του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council, ERC). 5 μόρια Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας επικυρωμένα από το ΚΕΣΥ. Διάρκεια Σεμιναρίου: 5 ώρες.

14/11/2009: Εκπαιδευτής στο Σεμινάριο Ανανηπτών στη «Βασική Υποστήριξη της Ζωής και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό». Διοργάνωση : Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», 6η Υ.ΠΕ. Δυτικής Ελλάδος. Το Σεμινάριο έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑΝ) του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council, ERC). 5 μόρια Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας επικυρωμένα από το ΚΕΣΥ. Διάρκεια Σεμιναρίου: 5 ώρες.

21/6/2009: Εκπαιδευτής στο Σεμινάριο Ανανηπτών στη «Βασική Υποστήριξη της Ζωής και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό». Διοργάνωση : Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ). Το Σεμινάριο έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑΝ) του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council, ERC). 5 μόρια Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας επικυρωμένα από το ΚΕΣΥ. Διάρκεια Σεμιναρίου: 5 ώρες.

22/2/2009: Εκπαιδευτής στο Σεμινάριο Ανανηπτών στη «Βασική Υποστήριξη της Ζωής και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό». Διοργάνωση : Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ). Το Σεμινάριο έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑΝ) του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) σύμφωνα με τα πρότυπα των Διεθνών Οργανισμών στις Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση. 3 μόρια Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας επικυρωμένα από το ΚΕΣΥ. Διάρκεια Σεμιναρίου: 3 ώρες.

28/1/2009: Υπεύθυνος Σεμιναρίου στο Σεμινάριο Ανανηπτών στη «Βασική Υποστήριξη της Ζωής και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό». Διοργάνωση : Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ). Το Σεμινάριο έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑΝ) του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) σύμφωνα με τα πρότυπα των Διεθνών Οργανισμών στις Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση. 3 μόρια Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας επικυρωμένα από το ΚΕΣΥ. Διάρκεια Σεμιναρίου: 3 ώρες.

23-25/1/2009: Εκπαιδευτής στο Σεμινάριο Ανανηπτών στην Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής (Advanced Cardiac Life Support, eACLS). Διοργάνωση : Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το σεμινάριο έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑΝ) του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) και από το American College of Emergency Physicians (ACEP). 20 μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας. Διάρκεια σεμιναρίου: 20 ώρες.

17/12/2008: Εκπαιδευτής στο Σεμινάριο Ανανηπτών στη «Βασική Υποστήριξη της Ζωής και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό». Διοργάνωση : Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ). Το Σεμινάριο έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑΝ) του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) σύμφωνα με τα πρότυπα των Διεθνών Οργανισμών στις Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση. 3 μόρια Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας επικυρωμένα από το ΚΕΣΥ. Διάρκεια Σεμιναρίου: 3 ώρες.

26/11/2008: Εκπαιδευτής στο Σεμινάριο Ανανηπτών στη «Βασική Υποστήριξη της Ζωής και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό». Διοργάνωση : Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ). Το Σεμινάριο έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑΝ) του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) σύμφωνα με τα πρότυπα των Διεθνών Οργανισμών στις Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση. 3 μόρια Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας επικυρωμένα από το ΚΕΣΥ. Διάρκεια Σεμιναρίου: 3 ώρες.

5/11/2008: Εκπαιδευτής στο Σεμινάριο Ανανηπτών στη «Βασική Υποστήριξη της Ζωής και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό». Διοργάνωση : Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ). Το Σεμινάριο έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑΝ) του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) σύμφωνα με τα πρότυπα των Διεθνών Οργανισμών στις Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση. 3 μόρια Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας επικυρωμένα από το ΚΕΣΥ. Διάρκεια Σεμιναρίου: 3 ώρες.

4/10/2008: Εκπαιδευτής στο Σεμινάριο Ανανηπτών στη «Βασική Υποστήριξη της Ζωής και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό». Διοργάνωση : Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», 6η Υ.ΠΕ. Δυτικής Ελλάδος. Το Σεμινάριο έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑΝ) του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council, ERC). 10 μόρια Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας επικυρωμένα από το ΚΕΣΥ. Διάρκεια Σεμιναρίου: 10 ώρες.

26/3/2008: Εκπαιδευτής στο Σεμινάριο Ανανηπτών στη «Βασική Υποστήριξη της Ζωής και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό». Διοργάνωση : Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ). Το Σεμινάριο έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑΝ) του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) σύμφωνα με τα πρότυπα των Διεθνών Οργανισμών στις Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση. 5 μόρια Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας επικυρωμένα από το ΚΕΣΥ. Διάρκεια Σεμιναρίου: 5 ώρες.

9/2/2008: Εκπαιδευτής στο Σεμινάριο Ανανηπτών στη «Βασική Υποστήριξη της Ζωής και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό». Διοργάνωση : Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ). Το Σεμινάριο έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑΝ) του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council, ERC). 5 μόρια Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας επικυρωμένα από το ΚΕΣΥ. Διάρκεια Σεμιναρίου: 5 ώρες.

20/1/2008: Εκπαιδευτής στο Σεμινάριο Ανανηπτών στη «Βασική Υποστήριξη της Ζωής και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό». Διοργάνωση : Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ). Το Σεμινάριο έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑΝ) του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council, ERC). 5 μόρια Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας επικυρωμένα από το ΚΕΣΥ. Διάρκεια Σεμιναρίου: 5 ώρες.

8/1/2008: Εκπαιδευτής στο Σεμινάριο Ανανηπτών στη «Βασική Υποστήριξη της Ζωής και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό». Διοργάνωση : Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ). Το Σεμινάριο έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑΝ) του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) σύμφωνα με τα πρότυπα των Διεθνών Οργανισμών στις Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση. 5 μόρια Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας επικυρωμένα από το ΚΕΣΥ. Διάρκεια Σεμιναρίου: 5 ώρες.

18/1/2008 & 24/1/2008: Εκπαίδευση Αγρονόμων – Αρχιφυλάκων – Αγροφυλάκων στο αντικείμενο των Α΄ Βοηθειών (3 διδακτικές ώρες)

18/11/2007: Εκπαιδευτής στο Σεμινάριο Ανανηπτών στη «Βασική Υποστήριξη της Ζωής και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό». Διοργάνωση : Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ). Το Σεμινάριο έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑΝ) του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council, ERC). 5 μόρια Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας επικυρωμένα από το ΚΕΣΥ. Διάρκεια Σεμιναρίου: 5 ώρες.

14/10/2007: Εκπαιδευτής στο Σεμινάριο Ανανηπτών στη «Βασική Υποστήριξη της Ζωής και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό». Διοργάνωση : Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ). Το Σεμινάριο έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑΝ) του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council, ERC). 5 μόρια Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας επικυρωμένα από το ΚΕΣΥ. Διάρκεια Σεμιναρίου: 5 ώρες.

26/9/2007: Εκπαιδευτής στο Σεμινάριο Ανανηπτών στη «Βασική Υποστήριξη της Ζωής και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό». Διοργάνωση : Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ). Το Σεμινάριο έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑΝ) του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) σύμφωνα με τα πρότυπα των Διεθνών Οργανισμών στις Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση. 5 μόρια Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας επικυρωμένα από το ΚΕΣΥ. Διάρκεια Σεμιναρίου: 5 ώρες.

22/9/2007: Εκπαιδευτής στο Σεμινάριο Ανανηπτών στη «Βασική Υποστήριξη της Ζωής και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό». Διοργάνωση : Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ). Το Σεμινάριο έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑΝ) του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council, ERC). 5 μόρια Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας επικυρωμένα από το ΚΕΣΥ. Διάρκεια Σεμιναρίου: 5 ώρες.

21/1/2007-5/10/2007: Καθηγητής στο σεμινάριο της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας με θέμα «Αντιμετώπισης Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών Απειλών». Συνολικός χρόνος απασχόλησης : 49 ώρες.

9/1/2007: Διδάσκων σε θέματα «Εκτίμηση ζωτικών λειτουργιών – αιμορραγίες – ΚΑΡΠΑ», στο Αστυνομικό προσωπικό, το οποίο θα διατίθεται ως βοηθοί ιατρών. Διοργάνωση : Διεύθυνση Υγειονομικού Ελληνικής Αστυνομίας, Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών.