ΜΕΘΟΔΟΣ HELP

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Μέθοδος HeLP

  Η αντιμετώπιση των αιμορροΐδων αποτελούσε πάντα ένα πρόβλημα δυσεπίλυτο, αφού η όλη διαδικασία προκαλούσε πολλές φορές περισσότερο πόνο από αυτόν που καλούσε να αντιμετωπίσει, ενώ συχνά αποδεικνυόταν ανεπαρκής. Τα υψηλά ποσοστά αποτυχίας διαφόρων μεθόδων θεραπείας του παρελθόντος (όπως αιμορροϊδεκτομή, σφιγκτηροτομή, κ.ά.) και οι επιπλοκές αυτών των τεχνικών οδήγησαν σε λιγότερο επεμβατικές λύσεις και πολύ περισσότερο αποτελεσματικές. Μία από αυτές, είναι η μέθοδος HeLP (Hemorrhoid Laser Procedure), η οποία παρέχει πλήρη ίαση στη θεραπεία των αιμορροΐδων δεύτερου και τρίτου βαθμού.

  Τι είναι

  Πρόκειται για μία ενδοσκοπική μέθοδο που πραγματοποιείται με τη χρήση Laser και υπό την καθοδήγηση υπερήχων, με τη βοήθεια ενός ειδικού εργαλείου, του πρωκτοσκόπιου. Το πρωκτοσκόπιο εισάγεται στην άνω ή εσωτερική περιοχή του πρωκτού που δεν υπάρχει αίσθηση πόνου και μέσα από έναν αισθητήρα υψηλής συχνότητας, ο γιατρός εντοπίζει τις αρτηρίες που τροφοδοτούν τους αιμορροϊδικούς όζους. Η ενέργεια του Laser στοχεύει τις αιμορροϊδικές αρτηρίες προκαλώντας τη συρρίκνωση και θρόμβωσή τους ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται σύσφιξη του βλεννογόνου των αιμορροϊδικών όζων. Μετά τη θεραπεία επέρχεται σταδιακή συρρίκνωση και τελική εξάλειψη των αιμορροϊδικών όζων σε διάστημα μέχρι και 10 εβδομάδων. Η μέθοδος HeLP μπορεί να εφαρμοστεί και στο ιατρείο, είναι εντελώς ανώδυνη, δε χρειάζεται ράμματα ή μετεγχειρητική φροντίδα και είναι εξαιρετικά αποτελεσματική.

  Μέθοδος HeLP (Hemorrhoid Laser Procedure),

  Πλεονεκτήματα

  Η μέθοδος HeLP εμφανίζει πολλά πλεονεκτήματα και είναι η μέθοδος εκλογής για ασθενείς με αιμορροΐδες 2ου και 3ου βαθμού. Συγκεκριμένα:

  • Μπορεί να γίνει και με τοπική αναισθησία.
  • Είναι ανώδυνη.
  • Είναι απολύτως ασφαλής.
  • Δεν εμφανίζει επιπλοκές.
  • Διενεργείται σε ελάχιστα λεπτά (10 με 15 λεπτά).
  • Ο ασθενής αποθεραπεύεται σε σύντομο χρονικό διάστημα (πιο σύντομο από κάθε άλλη μέθοδο).
  • Είναι εξαιρετικά αποτελεσματική.