ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Συνεργαζόμενες Κλινικές

Ο Χειρουργός Δρ. Ιωάννης Δοντάς χειρουργεί σε τρεις διαφορετικές κλινικές, ώστε να παρέχει στους ασθενείς του τη δυνατότητα επιλογής ανάλογα με το ασφαλιστικό τους ταμείο (δημόσιο ή/και ιδιωτική ασφάλιση) και τον τόπο κατοικίας τους. Σε όλες τις συνεργαζόμενες κλινικές, ο γιατρός χειρουργεί μαζί με την ομάδα του, ενώ όλες του παρέχουν τα εχέγγυα ενός υγιούς και απολύτως ασφαλούς χειρουργικού και νοσοκομειακού περιβάλλοντος.