ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Συνεργαζόμενες Κλινικές

Ο Χειρουργός Δρ. Ιωάννης Δοντάς συνεργάζεται με τη Γενική Κλινική Hospitality, ώστε να παρέχει στους ασθενείς του ασφαλείς και υψηλής αξίας υπηρεσίες ανάλογα με το ασφαλιστικό τους ταμείο (δημόσια ή/και ιδιωτική ασφάλιση). Στην Κλινική Hospitality, ο Δρ. Δοντάς χειρουργεί μαζί με την ομάδα του, ενώ η Κλινκή του παρέχει τα εχέγγυα ενός υγιούς και απολύτως ασφαλούς χειρουργικού και νοσοκομειακού περιβάλλοντος.